Edugo.cz

Vážení příznivci IT pro všechny,

rádi bychom Vám oznámili, že hlavní organizátoři této každoroční akce založili firmu Edugo solutions s.r.o.

Pokud byste měli zájem o školení v oblasti Google G Suite či Microsoft aplikací nebo chtěli vaši školu či firmu převést na Google Cloud, podívejte se na nabídku na webu edugo.cz.

Školení jsou akreditovaná MŠMT a je možné je hradit ze šablon či DVPP.

Těšíme se na viděnou na IT pro všechny 2019